home
контакти
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
Български
english
de
home
BIAnet
BusinessTAX
BusinessTAX
BusinessTAX
ЗА ФИРМАТА
ЗА ЕКИПА
ДЕЙНОСТИ
ПАРТНЬОРИ
BusinessTAX
 контакти:
тел.: (359 2) 980 81 26; 987 30 60
0898 600 907
e-mail:office@businesstax-bg.com
 
Businesstax
Businesstax   Businesstax
  »АКТУАЛНО  
 
  ДИРЕКТИВА 2006/112/ЕО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
29.06.08

  През 2004 г. по задание на Европейския съюз започва работа по изработването на нова директива, с цел да обедини в един документ не само постановките на Шеста директива № 77/388/ ЕИО, приета на 18 май 1977 г. и близо четирийсетината последващи директиви за нейното изменение и допълнение, но и да отрази съвременните европейски концепции по отношение на данъка върху добавената стойност.
В резултат на това на 28 ноември 2006 г. Европеиският съюз прие новата Директива № 2006/112/ЕС за обща система на ДДС, която отмени Шеста директива и всички нейни изменения и допълнения (част "А" от Анекс IX).
Новият ДДС-документ беше обнародван в бр. 347 на Официалния журнал на ЕС от 77 декември 2006 г. (т. нар. "Държавен вестник" на Обединена Европа) и влезе в сила на 1 януари 2007 година.D 112

 
 
BusinessTAX
Businesstax