home
контакти
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
Български
english
de
home
BIAnet
BusinessTAX
BusinessTAX
BusinessTAX
ЗА ФИРМАТА
ЗА ЕКИПА
ДЕЙНОСТИ
ПАРТНЬОРИ
BusinessTAX
 контакти:
тел.: (359 2) 980 81 26; 987 30 60
0898 600 907
e-mail:office@businesstax-bg.com
 
Businesstax
Businesstax   Businesstax
  »АКТУАЛНО  
 
  Who is Who investment and real estate 2008
30.10.08

Предвид многогодишните си стабилни позиции на пазара на данъчни консултации в сфирата на недвижимите имоти "Бизнестакс"АД бе посочен като водещ данъчен консултант в заглавната страница на годишника Who is Who investment and real estate 2008
още...
 
 
  ДИРЕКТИВА 2006/112/ЕО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
29.06.08

Директива № 2006/112/ЕС урежда обща система на ДДС. Директивата е обнародвана в брой 347 на Официалния журнал на ЕС от 77 декември 2006 г. (т. нар. "Държавен вестник" на Обединена Европа) и е в сила от 1 януари 2007 година.
още...
 
 
  ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
15.04.10

В сила от 01.01.2007 г.

Обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Май 2007г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.106 от 12 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.23 от 27 Март 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г
.
още...
 
 
   
BusinessTAX
Businesstax